Dora Maes

Wat is gestalttherapie multidimens?

Onze gestaltvisie

Je kunt de gestaltvisie op verschillende manieren omschrijven. Voor ons geldt:
 
Gestalt is een benaderingswijze die het gewaarzijn van mensen, individuen en groepen,
in hun relaties met hun omgeving ondersteunt en zo welbevinden en gezondheid bevordert.

 
Gestalt is een benaderingswijze.
Ook al suggereert de naam "gestalttherapie" dat het alleen om therapie zou gaan, toch beslaat het een gebied dat veel ruimer is dan dat van de psychotherapie alleen. Gestalttherapie wil zeker helend (en dus therapeutisch) zijn, zoals ook de term "gestalt" (d.w.z. een "geheel") duidelijk maakt. Gestalttherapie heeft haar voornaamste bronnen in de waarnemingspsychologie (Kohler), de veldtheorie (Lewin), de fenomenologie (Merleau-Ponty) en de antropologie (Buber).
 
De gestaltbenadering ondersteunt het gewaarzijn
Het begrip gewaarzijn kun je best omschrijven als waarnemend ervaren of ook wel: weet (resp. besef) hebben van hetgeen er tussen jou en je omgeving gebeurt. Het ondersteunen van het gewaarzijn in het proces van een zich voortdurend veranderende (subjectief beleefde) realiteit is een van de belangrijkste taken van de gestaltbenadering. Alle methoden en technieken die zij gebruikt zijn erop gericht dat doel te bereiken. Gewaarzijn speelt een uiterst belangrijke rol in het proces van verandering en heelwording. Het is het instrument bij uitstek bij het maken van verantwoorde keuzes.
 
De gestaltbenadering is relationeel
Uitgangspunt bij het begrijpen van individualiteit is het waarnemend ervaren dat "ik meer ik word naarmate jij steeds meer jij voor me wordt". In de gestaltbenadering is de wisselwerking tussen individu en omgeving het uitgangspunt. Dit uitgangspunt maakt de gestaltbenadering tot een dynamische en effectieve benaderingswijze met name in het begeleiden van veranderingsprocessen, zowel bij individuen als organsiaties.
 
De gestaltbenadering bevordert welbevinden en gezondheid
Gezondheid is het vermogen om een adequaat antwoord te geven (respons-ability) op de vragen die de realiteit aan ons stelt. Zogenaamd "abnormaal" gedrag is de best mogelijke oplossing die iemand gevonden heeft om in onleefbare omstandigheden toch te kunnen (over)leven. Het bevorderen van welbevinden is zodoende werken aan de relatie van de mens en diens omgeving.
 
Gestaltbenadering heeft het volgende te bieden:

  • beter leren omgaan met de relatie tussen lichaam, geest en emotie
  • het verhogen van de kwaliteit van contact en communicatie
  • het ervaren van opwinding in plaats van angst
  • daden en woorden in overeenstemming leren brengen
  • aandacht leren geven aan lichamelijke, psychische en maatschappelijke klachten en problemen
  • het leren adequaat keuzen te maken
  • het leren omgaan met macht en machteloosheid
  • het leren inzetten van spontaneïteit en creativiteit in (werk)relaties het leren samenwerken
  • opbouwend omgaan met kwaadheid en agressie- eigen leiderschap en het steunen van anderen

bron: multidimens
www.multidimens.nl

 

naar vorige pagina